Situasjon

brukere
Et trygt hjem er like viktig som god helse, utdanning og inntekt. Det anslås at det i dag finnes 150 000 mennesker i Norge som ikke har et tilstrekkelig trygt og godt sted å bo. Mange av disse er barnefamilier og ungdommer som er i fare for å falle utenfor samfunnet. Dette vil vi gjøre noe med.

Les mer

Mulighetene

situasjon
Vi ser et stort potensial i å hjelpe barnefamilier og ungdom med å skaffe egen bolig. Mange av de som har behov for et slik tilbud vil også trenge god oppfølging. Ved aktiv oppfølging og veiledning hjelper vi ikke bare med å skaffe bolig, men lar ungdom og familier igjen få mulighet til å være en ressurs.

Les mer

Bidra

hjem
Vi stifter i disse dager Rom for Verdighet og vil ha deg med på laget. Vi er en gjennomsiktig organisasjon som gir fullt innsyn i bruk av midler, og som aktivt sender nyhetsbrev så du kan følge veien videre. Ingen beløp er for små eller for store. Hjelp oss å hjelpe ditt lokalsamfunn. Vil du bidra?