Bidra

Vi theessayclub.com/ skal i første omgang  reise 250 000how to write a compare and contrast conclusion kroner. 200 000 vil utgjøre
stiftelsens egenkapital, noe som er et påkrevet grunnlag ved opprettelse av
en slik stiftelse. De resterende 50 000 vil gå til obligatorisk
revisorarbeid og gebyrer ved oppstart.

Store tall ser store ut. Men delt opp er de langt mer overkommelig. For å
nå oppstartsmålet på 250 000 behøves ikke mer enn at 1000 personer gir 250
kroner hver. Totalt kan det høres ut som mye penger, men det er lite sett i
sammenheng med hva vi kan utrette. Å hjelpe bare ett menneske ut av
fattigdom og inn i arbeid sparer oss som nasjon et betydelig høyere
beløp.

informative presentation topics

Alle innsamlede midler oppbevares på sperret konto og kan ikke benyttes før
Sparebank1 mottar de endelige papirene på at vi er stiftet. Vi arbeider
tett med revisor og bruk av midler ved oppstart og senere blir ført i
regnskap som vil være tilgjengelig for våre givere.

has the american dream changed for the better essay